KAPESNÉ www.sweb.cz/au.pair
  • Jeho minimální výše je stanovena zákony příslušné hostitelské země a pro rodinu je závazná! Skutečná výše kapesného je individuální a odráží míru pomoci Au-Pair rodině.

  • Jedná se o kapesné, ne o mzdu! Jeho smyslem je jistá finanční nezávislost Au-Pair na hostitelské rodině. Zejména co se týče využití volného času, možnosti návštěvy jazykové školy, možnosti zakoupení dárků svým milým a blízkým, … apod.

Hostitelská země: Kapesné (jeho minimální výše):
Velká Británie Au pair:  MIN. 45 liber/týden  =  MIN. 193 liber/30 dnů

Au pair (pomoc s péčí o děti a jednoduchá pomoc v domácnosti) pracuje 25 hod. týdně (5 hod./den), víkendy většinou volné + 2 až 3x týdně babysitting (hlídání dětí večer). Volno: min. 1,5 den/týden.

Au pair plus:  MIN. 55 liber/týden  =  MIN. 236 liber/30 dnů

Au pair plus (pomoc s péčí o děti v předškolním věku a jednoduchá pomoc v domácnosti) pracuje 35 hod. týdně (7 hod./den), víkendy většinou volné + 2 až 3x týdně babysitting (hlídání dětí večer). Volno: min. 1,5 den/týden.

Německo                                        MIN. 260 EUR/měsíc

Au pair 30 hod. týdně + 2 až 3x týdně babysitting (hlídání dětí večer), max. celkem 5 hod./den u 6 dnů v týdnu, max. celkem 6 hod./den u 5 dnů v týdnu. Volno: min. 1,5 den/týden. Placená dovolená: 4 týdny u ročního pobytu.

Rakousko MIN. 60 EUR/týden  =  MIN. 257 EUR/30 dnů

Au pair 25-30 hod. týdně + 2 až 3x týdně babysitting (hlídání dětí večer),max. celkem 5 hod./den u 6 dnů v týdnu, max. celkem 6 hod./den u 5 dnů v týdnu. Volno: min. 1,5 den/týden. Placená dovolená: 2 týdny u ročního pobytu.