CO  JE  TO  AU-PAIR  POBYT? www.sweb.cz/au.pair
  • AU-PAIR (z překladu z francouzštiny) znamená: „vzájemně prospěšná pomoc – protislužba“. Ze vztahu AU-PAIR mají obě strany značný užitek. Jde o tradici (právně podloženou), která se v západní Evropě v této formě uplatňuje již od padesátých let. Podmínkou účasti v AU-PAIR programu je: věk ve stanoveném rozmezí (viz. PODMÍNKY) , svobodná/ý/, bezdětná/ý/ a alespoň základní znalost jazyka hostitelské země. Mladí lidé žijí jako Au-Pair v hostitelských rodinách za účelem zdokonalení se v jazyce. Dále mají skvělou možnost seznámit se s novými přáteli, jejich tradicemi, zvyky, mentalitou a kulturou. Protislužbou Au-Pair dívek a chlapců je pomoc hostitelským rodinám v domácnosti a pomoc při opatrování dětí.

  • AU-PAIR pobyt je nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak pobýt delší dobu ve vybrané zemi, jak se perfektně bez finanční zátěže naučit cizí jazyk s dokonalou výslovností a přízvukem a tím si otevřít cestu k ohromným možnostem, které Vám sjednocená Evropa, nejen na samotném trhu práce, nabízí.

  • Veškeré zásady a pravidla AU-PAIR pobytů jsou závazně stanovena „EVROPSKOU DOHODOU O AU-PAIR POBYTECH“. Prvním právním základem legálního zprostředkování AU-PAIR pobytů se stala směrnice Evropské rady z 24. listopadu 1969.