AGENTURA  TÜZ  AU-PAIR  SERVICE www.sweb.cz/au.pair
 • Agentura působí v rámci mezivládních dohod a její činnost je řádně registrována jak u nás, tak i v zahraničí. Agentura specializující se výhradně na Velkou Británii, Německo a Rakousko, zajišťuje v plném rozsahu služeb AU-PAIR pobyty pro dívky a chlapce v pečlivě vybraných rodinách (podle představ našich klientů uvedených v dotazníku). Jak můžete pod hlavičkou v levém okraji zhlédnout, naše kanceláře jsou členem „SVAZU AU-PAIR AGENTUR“ v příslušných zemích, což zákonitě zavazuje ke korektním vztahům vůči Au-Pair, rodinám a zákonným předpisům!
 • Naše ÚZKÁ SPECIALIZACE Vám poskytuje v praxi řadu významných předností, o kterých se můžete sami přesvědčit. Umožňuje nejen vyhledat pro Vás hostitelskou rodinu co nejvíce vyhovující Vašim individuálním požadavkům, ale i odborně a velmi starostlivě se o Vás během celého Vašeho pobytu ve Velké Británii, Německu a Rakousku starat a tím Vám poskytnout určité zázemí a jistotu, což považujeme za velmi důležité! Velmi úspěšně zprostředkováváme již více jak 10 let letní prázdninové AU-PAIR pobyty a dále k plné spokojenosti našich klientů umisťujeme i Au-Pair páry do společných rodin ve Velké Británii.
 • UPŘÍMNÝ ZÁJEM  Naše agentura ve své každodenní činnosti ctí zásadu, že nejlepší a zároveň i zcela objektivní reklamou je spokojený zákazník. Náš úspěch není stavěn na ofenzivní reklamě a křídovém papíru, ale na každodenním úmorném úsilí o spokojenost všech našich klientů. V tomto boji bychom bez upřímného zájmu o všechny problémy našich Au-Pair nemohli obstát.
 • NEPŘETRŽITÁ LINKA POMOCI   Jsme Vám neustále (24 hodin denně včetně sobot, nedělí a všech svátků) připraveni okamžitě pomoci (ve spolupráci s našimi příslušnými kancelářemi ve Velké Británii, Německu a Rakousku) řešit všechny Vaše problémy nejrůznějšího charakteru a rázu. S žádným nezůstávejte osamoceni! Každý Váš problém je i našim problémem a rádi Vám jej vyřešíme.
 • DŮVĚRA  Vzhledem k tomu, že náš úspěch nestavíme na placené reklamě, učiníme vše, abychom Vaši důvěru nezklamali, ba naopak ji ještě prohloubili a následně aby Vaše spokojenost a co nejlepší v praxi získaná a ověřená zkušenost Vašich milých rodičů, přivedla k nám další klienty. Důvěru považujeme za nejcennější hodnotu v mezilidských vztazích. Dále, že jsme seriozní AU-PAIR agenturou, která splňuje veškeré podmínky, náležitosti a oprávnění, potvrzuje i skutečnost, že naše reklamní materiály můžete zcela běžně shlédnout pravidelně, tak jako každým rokem, na všech příslušných Úřadech Práce v celé ČR. Ještě v době před Vaším požádáním si o AU-PAIR pobyt Vám zašleme kontakty (č. telefonu a další údaje) na přibližně něco kolem 110-ti Au-Pair dívek, umístěných v současné době prostřednictvím naší příslušné kanceláře v Německu, ve Vašem předpokládaném širokém okolí, kterým můžete, v případě Vašeho zájmu, libovolně zatelefonovat.
 • MOŽNOST OVĚŘENÍ SI, JAK SE BUDETE U VÁMI VYBRANÉ RODINY V NĚMECKU ČI RAKOUSKU CÍTIT    Za velmi důležitý moment (vzhledem k výše uvedenému) považujeme záležitost výběru vhodné hostitelské rodiny. Proto Vám umožňujeme a zároveň i finančně usnadňujeme navštívit rodinu ještě před Vaším podáním žádosti o pobyt a ověřit si v praxi, jak se budete u ní cítit a jak Vám bude po všech stránkách vyhovovat. Čtrnáctidenní návštěva je ideální pro poznání rodiny. Kratší doba by postrádala smysl.
 • ÚČELNÉ, PRAKTICKÉ A PŘEHLEDNÉ PODKLADY   Pro snazší pochopení všech kroků, nezbytně nutných pro vyřízení Vašeho AU-PAIR pobytu, máme velmi pečlivě zpracované podklady, které zjednodušují Vaši orientaci a usnadňují práci tím, že v každé fázi obdržíte pouze související informace a materiály. Celkem od nás obdržíte 5 poštovních zásilek s podrobnými informacemi k jednotlivým fázím vyřizování Vašeho AU-PAIR pobytu.
 • DOSTATEK INFORMACÍ   Snažíme se, aby jste od nás obdrželi veškeré potřebné informace k našemu AU-PAIR programu, vytvořili jsme Vám co nejlepší podmínky a tím Vás co nejlépe připravili na pobyt.
 • ZPĚTNÁ VAZBA   Všichni naši klienti obdrží před svým odjezdem DOTAZNÍK, který by nám měli (v souladu s částí II, bodem 5 příslušné SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POBYTU) po dvou měsících strávených v zahraničí odeslat zpět a dále po návratu do ČR nám zaslat ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ svého pobytu. Veškeré Vaše připomínky, podměty a nápady okamžitě posuzujeme a promítáme do praxe, čímž neustále zvyšujeme kvalitu našich služeb.
 • OSOBNÍ PŘÍSTUP   Sympatičtí pracovníci naší agentury Vás brzo přesvědčí, že svou práci dělají rádi a budou se velmi ochotně a seriozně zabývat všemi Vašimi osobními požadavky, zkušenostmi a připomínkami.
 • NEDOKÁŽEME BÝT LHOSTEJNÍ K PROBLÉMŮM JINÝCH   Nikdy jsme nikoho neodmítli a zcela běžně naše kanceláře v SRN, Rakousku a Velké Británii poskytují bezplatnou pomoc i cizím Au-Pair, které se na nás obrátí. Jde sice o velmi okrajovou záležitost, která se v praxi vyskytuje jen velmi ojediněle, ale ctíme zásadu, že: „Lidé si mají vždy v nouzi vzájemně bezplatně pomáhat“. Považujeme to za naši morální a samozřejmou povinnost.
 • Komunikace v českém jazyce   S naší kanceláří ve Velké Británii a Německu můžete hovořit česky. Její pracovníci jsou vždy ochotni rychle řešit problémy se kterými se na ně obrátíte.
 • Setkání Au-Pair a jiné akce   Některé naše kanceláře v Německu a Rakousku pořádají pravidelně 1x měsíčně setkání Au-Pair s pohoštěním a zábavou, na jejíž organizaci se samozřejmě podílejí i Au-Pair dívky samotné. Nálada je vždy velmi veselá. Dále naše kancelář v Německu a Rakousku pravidelně pořádá společné výlety a zájezdy. Také různé akce jako např. grilování apod. Pro zájemkyně se pořádají kurzy péče o dítě a první zdravotní pomoci.
 • Možnost návštěv mše svaté v českém jazyce   Naše kancelář v Německu spolupracuje se zastupující slovenskou a českou katolickou církví v Německu. (Např.: Ve Frankfurtu mají děvčata možnost zúčastnit se každou sobotu české katolické mše.)
 • Telefonní seznamy Au-Pair   Každá nová Au-Pair v Německu od nás obdrží, kromě informací o všech námi pořádaných akcích, také telefonní seznam slovenských a českých Au-Pair dívek, které jsou v nejbližším okolí Vašeho budoucího působiště.

Doufáme, že se Vám profil naší agentury zamlouvá a stanete se v brzké budoucnosti našimi spokojenými partnery.