NAŠIM CÍLEM NENÍ POUZE VAŠE RYCHLÉ UMÍSTĚNÍ, ALE HLAVNĚ, PO CELOU DOBU AU-PAIR POBYTU, VAŠE NAPROSTÁ SPOKOJENOST!

Ta je pro nás tím nejlepším doporučením pro naše nové klienty. Při kontaktu s námi pochopíte, že naši práci děláme rádi, s upřímným zájmem, láskou a že peníze nejsou pro nás rozhodujícím kriteriem! To potvrzuje i naše AU-PAIR nabídka, kterou si můžete bezplatně vyžádat a která je ve srovnání s konkurencí svým obsahem jednou z nejlepších!


Naše adresa:           Ev.č. (na ŽÚ): 380102-5644-01,  IČO: 46139419
Ing. Zdeněk Tuček - TÜZ   Nepřetržitá  linka  pomoci:
Jesenická 1179401  KRNOV   Tel. :    554 615 795
Email: au.pair@seznam.cz Mobil : 777 615 795
www.sweb.cz/au.pair